Autor: admin

RODO – informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJE PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ABONENTA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ Administratorem danych osobowych jest: STOWARZYSZENIE DĄBROWA SKY, BRONIEWSKIEGO 64, 93-264 ŁÓDŹ, dalej zwany „ADO”. Administrator ustanowił inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie: Inspektor Ochrony Danych, STOWARZYSZENIE DĄBROWA

Top