Płatności

Wszystkie płatności z tytułu świadczonych przez Nas usług winni Państwo

zgodnie z zawartymi u nas umowami na świadczenie usług telekomunikacyjnych

regulować do

15-tego dnia miesiąca za dany miesiąc abonamentowy.

Na przykład : abonament regulujący miesiąc marzec powinien wpłynąć

do 15-tego dnia miesiąca marca, kwietniowy do 15-tego kwietnia, itd…

 

Stan swoich płatności mogą Państwo kontrolować przez

Elektroniczny System Obsługi – EOS 

 

Wszelkie potwierdzenia regulacji zaległości z tytułu opłat abonamentowych

prosimy kierować na adres

ksiegowosc@tvsky.pl

 

 

Zarządzanie przeterminowanymi płatnościami i zaległościami abonamentowymi w naszej sieci

wspomagane jest przez system KRD

KRD

 

Dodaj komentarz