Adresy e-mail działów

ADRESY POCZTY POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW BIURA
BIURO  biuro@tvsky.pl
SERWIS TV ANALOG/DVB-T / INTERNET SKY.NET serwis@tvsky.pl
ADMINISTRATOR SIECI SKY.NET admin@tvsky.pl
USŁUGA SKY.HDTV hdtv@tvsky.pl
KSIĘGOWOŚĆ / PRZELEWY / FAKTURY / WINDYKACJA ksiegowosc@tvsky.pl