Przedłużamy promocję na pakiety.

Ze względu na epidemię Covid-19, a co się z nią wiąże – brak możliwości podpisania aneksu promocyjnego na pakiety TV+Internet, przedłużamy promocję do końca miesiąca 06/2020.