Powrót do Telewizja Kablowa

Warunki podłączenia

ZAWARCIE UMOWY

 • Umowa na pakiety telewizji kablowej jest umową BEZTERMINOWĄ (bez określonego terminu jej zakończenia i trwania) z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia (z wyłączeniem aneksów terminowych i  do umów pakietowanych aneksem na 24 miesiące –  telewizja+internet)
 • Jednorazowa opłata aktywacyjna wynosi 49 zł brutto.

PŁATNOŚCI

 • Płatność abonamentu z tytułu odbioru pakietów telewizji kablowej i Internetu Dąbrowa Sky odbywa się do 15-tego dnia danego miesiąca za dany miesiąc abonamentowy – czyli na przykład za styczeń płacimy do 15-stego stycznia, za luty do 15-stego lutego itd…
 • Osoby płacące kwartalnie proszone są o płatność do połowy kwartału.
 • Numery abonenckie zalegające powyżej dwóch terminów płatności traktowane są jako zaległość abonamentowa i podlegają standardowej procedurze windykacyjnej.

ZAWIESZENIE UMOWY

 • Istnieje możliwość zawieszenia sygnału TV dla umów bezterminowych na okres nie krótszy niż pełne 3 miesiące abonamentowe (należy zgłosić na formularzu SKY-Z.TV  w naszym biurze przed okresem zawieszenia)
 • Zawieszenia dokonujemy z JEDNOMIESIĘCZNYM WYPRZEDZENIEM czyli zmianę od 1 kwietnia należy złożyć na piśmie w biurze do ostatniego dnia lutego.
 • Możliwość zawieszenia dotyczy tylko i wyłącznie umów bez aneksów terminowych.

ZMIANA PAKIETU

 • ZMIANY PAKIETÓW PROGRAMOWYCH można dokonać Z MIESIĘCZNYM WYPRZEDZENIEM ze skutkiem na koniec miesiąca (na przykład zmianę pakietu od 1 grudnia należy zgłosić do 31 października)
 • Możliwość zmiany pakietu dotyczy tylko iw yłącznie umów bez aneksów terminowych

WYPOWIEDZENIE UMOWY

 • umowa na telewizję kablową posiada trzymiesięczny okres wypowiedzenia na koniec trzeciego pełnego miesiąca abonamentowego następującego po terminie wypowiedzenia.
 • w wypadku wypowiadania umowy przez krewnych za osobę zmarłą, która posiadała u nas wykupioną usługę  – prosimy o dostarczenie aktu zgonu – taka umowa wypowiadania jest z pominięciem terminu wypowiedzenia na koniec miesiąca w którym został dostarczony do naszego biura akt zgonu.

NIE JEST MOŻLIWA ZMIANA PAKIETU ANI ZAWIESZENIE ODBIORU WSTECZ(jeśli chcą Państwo zmienić pakiet od np. 1 kwietnia, zmianę pakietu należy zgłosić w naszym biurze do ostatniego dnia marca)