Powrót do Internet

Warunki podłączenia Internetu

ZAWARCIE UMOWY

 • Umowa na dostęp do sieci SKY.NET jest umową BEZTERMINOWĄ z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia.
 • Jednorazowa opłata aktywacyjna wynosi 49 zł brutto przy nowej instalacji
 • Jednorazowa opłata aktywacyjna wynosi 1 zł brutto przy istniejącej instalacji w lokalu.

PŁATNOŚCI

 • Płatność abonamentu z tytułu odbioru pakietu SKY.NET odbywa się do 15-tego dnia danego miesiąca za dany miesiąc abonamentowy – czyli na przykład za styczeń płacimy do 15-stego stycznia, za luty do 15-stego lutego itd…
 • Osoby płacące kwartalnie proszone są o płatność do połowy kwartału.
 • Numery abonenckie zalegające powyżej dwóch terminów płatności traktowane są jako zaległość abonamentowa i podlegają standardowej procedurze windykacyjnej.

ZAWIESZENIE WARUNKÓW UMOWY

 • Istnieje możliwość zawieszenia usługi SKY.NET  na okres nie krótszy niż pełne 3 miesiące abonamentowe i nie dłuższy niż 6 miesięcy abonamentowych (należy zgłosić na formularzu SKY-Z.INT  w naszym biurze przed okresem zawieszenia)
 • Zmiany dokonujemy z 30-dniowym wyprzedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca (czyli zmianę od 1 marca deklarujemy do 31 stycznia)
 • Opłata za zawieszenie sygnału to 1 zł brutto.
 • Obowiązuje tylko i wyłącznie dla umów bezterminowych i umów bez aneksów terminowych

ZMIANA PAKIETU

 • ZMIANY PAKIETU USŁUGI SKY.NET  można dokonać do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego zmianę pakietu na formularzu SKY-Z.INT (drukowane automatycznie w naszym biurze)
 • Zmiany dokonujemy z 30-dniowym wyprzedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca (czyli zmianę od 1 marca deklarujemy do 31 stycznia)

WYPOWIEDZENIE UMOWY

 • umowa na dostęp do usługi SKY.NET posiada dwumiesięczny okres wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca na koniec drugiego pełnego miesiąca abonamentowego następującego po terminie wypowiedzenia.
 • w wypadku wypowiadania umowy przez krewnych za osobę zmarłą, która posiadała u nas wykupioną usługę  – prosimy o dostarczenie aktu zgonu – taka umowa wypowiadania jest z pominięciem terminu wypowiedzenia na koniec miesiąca w którym został dostarczony do naszego biura akt zgonu.
 • umowy aneksowane na czas określony w ramach promocji posiadają jednomiesięczny termin wypowiedzenia. Po okresie promocyjnym umowa taka staje się z powrotem umową bezterminową z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia.

NIE JEST MOŻLIWA ZMIANA PAKIETU ANI ZAWIESZENIE ODBIORU WSTECZ