Internet

Warunki podłączenia Internetu

ZAWARCIE UMOWY Umowa na dostęp do sieci SKY.NET jest umową BEZTERMINOWĄ z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia. Jednorazowa opłata aktywacyjna wynosi 49 zł brutto przy nowej instalacji Jednorazowa opłata aktywacyjna wynosi 1 zł brutto przy istniejącej instalacji w lokalu. PŁATNOŚCI Płatność abonamentu z tytułu odbioru pakietu SKY.NET odbywa się do 15-tego dnia danego miesiąca za dany miesiąc …

Instalacja Internetu

PODŁĄCZENIE SIECI SKY.NET Czego Państwo potrzebują by podpisać umowę i cieszyć się sygnałem sieci SKY.NET ? Jeśli są Państwo zameldowani w lokalu w którym ma być przeprowadzona instalacja – tylko dowód osobisty. Jeśli są Państwo właścicielami lokalu ale nie są Państwo zameldowani – akt własności lokalu lub inny tytuł prawy oraz dowód osobisty. Jeśli wynajmują …

Pakiety Internetowe

Wszystkie łącza w standardzie 1000 Mbps S A B C Nominalna szybkość łącza down / up w Mbps 60 / 20 200 / 30 300 / 40 400 / 50 prędkość zwykle dostępna down/ up w Mbps 40 / 20 150 / 30 200 / 30 325 / 35 prędkość minimalna down/ up w Mbps …