Internet

Warunki podłączenia Internetu

ZAWARCIE UMOWY Umowa na dostęp do sieci SKY.NET jest umową BEZTERMINOWĄ z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia. Jednorazowa opłata aktywacyjna wynosi 49 zł brutto przy nowej instalacji Jednorazowa opłata aktywacyjna wynosi 1 zł brutto przy istniejącej instalacji w lokalu. PŁATNOŚCI Płatność abonamentu z tytułu odbioru pakietu SKY.NET odbywa się do 15-tego dnia danego miesiąca za dany miesiąc …

Instalacja Internetu

PODŁĄCZENIE SIECI SKY.NET Czego Państwo potrzebują by podpisać umowę i cieszyć się sygnałem sieci SKY.NET ? Jeśli są Państwo zameldowani w lokalu w którym ma być przeprowadzona instalacja – tylko dowód osobisty. Jeśli są Państwo właścicielami lokalu ale nie są Państwo zameldowani – akt własności lokalu lub inny tytuł prawy oraz dowód osobisty. Jeśli wynajmują …

Pakiety Internetowe

Wszystkie łącza w standardzie 1 Gbps S A B C szybkość łącza down / up w Mbps 60 / 20 100 / 30 200 / 40 300 / 50 w pakiecie z telewizją na 24 miesiące 28,00 zł 40,00 zł 55,00 zł 69,00 zł sam Internet w umowie na 24 miesiące – 45,00 zł 61,00 …