Przerwa w dostępie do Internetu

Szanowni Abonenci,

informujemy o najbliższych pracach w sieci.

Powołując się na Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2120 w celu utrzymania integralności i bezpieczeństwa sieci, usług świadczonych za pośrednictwem sieci oraz urządzeń końcowych użytkowników, a także zapobiegania grożącym przeciążeniom sieci oraz złagodzenia skutków wyjątkowego lub tymczasowego przeciążenia sieci, informujemy o konieczności przeprowadzenia prac technicznych.

Powyższe prace, aby były jak najmniej uciążliwe dla Państwa, odbędą się one w godzinach nocnych tj. od 23:00 do 6:00 w dniach od 10 do 15 stycznia 2021 r. W podanych terminach będzie następował sporadyczny brak dostępu do Usług spowodowany przepinaniem sieci.

Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa UKE działania podjęte przez operatorów w zgodzie z wymienionymi wyżej przesłankami wynikającymi z rozporządzenia 2015/2120 oraz ze stanowiskiem Komisji Europejskiej i BEREC nie prowadzą do naruszenia zakazu stosowania środków zarządzania ruchem.

Za utrudnienia przepraszamy.